aanmaning

aanmaning
{{aanmaning}}{{/term}}
[woorden] reminder
[formulier] reminder, warning notice
voorbeelden:
1   een vriendelijke aanmaning a gentle reminder
2   aanmaning tot betaling 〈eerste〉 reminder; 〈laatste〉 final notice

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”